martes, 2 de octubre de 2007

Que son as ludotecas?

Como o seu propio nome indica as ludotecas son espazos nos que o protagonista principal é o xogo. O xogo é a actividade á que os nenos e nenas adican máis ilusión. O obxectivo principal das ludotecas é potencir o desenvolvemento integral do neno (desenvolvemento psicomotor, afectivo, social e cognitivo) por medio do xogo.